חדר עבודה בכפר סבא

צילום: הדר דולן

חדר ילד בכפר סבא

צילום: קרין רבנה

חדר נערה בכפר סבא

צילום: קרין רבנה

חדר שינה בכפר סבא

צילום: קרין רבנה